Larm

Larmsystem Eventum II övervakar temperaturförändringar och olika typer av fel tex strömavbrott, pann, ventilation- och vattenavbrott etc. Systemet har integrerad telefonuppringare för att vidarebefordra larmen via telenätet. Larm kan skickas till mobil/ hemtelefon, minicall och larmcentral.

Samtliga inställningar och avläsningar görs i displayen som sitter i frontpanelen på larmdatorns framsida. Larmsystemet är en vidareutveckling av föregångaren Eventum som har funnits på marknaden sedan 1977. Eventum II är, precis som föregångaren, mycket lättöverskådligt och användarvänligt.
www.scandelect.se