Senaste nytt

Est satsar för framtiden!

Nu satsar vi framåt och anställer en tekniker till. Sedan den 1/10 har Emil Larsson jobbat i ihop med Ragnar Lavesson och Roger Hansson. Emil har en lång och gedigen erfarenhet inom el-branschen, vilket gör att vi breddar oss. En utökning av verksamheten är välkommen med tanke på att vi vill öka på service och support samt ha bättre möjligheter att ta på oss nyinstallationer. För oss är servicen otroligt viktig, vi har kunder med en känslig produktion vilket gör att vi måste ligga steget före säger platschef Ragnar. Framöver kommer vi att jobba för att hitta nya möjligheter med vårt Priva-system för att utveckla så väl våra kunder som oss.