Om oss

El- & Styrteknik AB startades 1996. EST:s huvudsakliga sysselsättning är att som återförsäljare installera, serva och underhålla PRIVA klimatdatorsystem. Ett holländskt datorsystem som är världsledande i sin bransch. Trots att EST är relativt ungt, har vi tillsammans lång erfarenhet av växthusinstallationer.

Största delen av datorinstallationerna gör vi åt PRIVA:s andra återförsäljare i Sverige.
Uno Bergstrand AB i Malmö.

Affärsidé
Vår affärsidé är, genom att bredda våra kunskaper och erfarenheter om andra tekniska installationer i växthusbranschen, bli den naturliga kontakten dit trädgårdsmästarna vänder sig när dom behöver hjälp.

Policy
Vårt övergripande kvalitetsmål är att våra aktiviteter och vårt företag ska framstå som ett begrepp liktydigt med kvalitet i total mening.

 

 

  • Vårt agerande, våra åtaganden och alla våra produkter, installationer, entreprenader och service ska uppfattas som uttryck för kvalitet.
  • Vi ska alltid eftersträva att infria behov och förväntningar från våra kunder och andra intressenter, så att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör och samarbetspartner.
  • Alla medarbetare ska ha anpassad utbildning för sina arbetsuppgifter och känna till vår kvalitetspolicy och aktivt bidra till att våra mål uppfylls samt att vår verksamhet, våra rutiner och arbetssätt ständigt förbättras.