Välkommen till El- & Styrteknik – ledande aktör av klimatstyrningar!

 

El- & Styrteknik AB i Hässleholm ingår sedan 2000 i Levinsgruppen. Företaget är specialicerat på att installera, serva och underhålla automatik och reglerutrustning för växthusanläggningar. 
Vår tekniska kompetens är hög, vi utför service på de flesta förekommande styr- och reglerutrustningar för växthus.

 

Kunderna återfinns framför allt bland växthusföretagen men kundgruppen omfattar även större varuhus och skogsbolag.

Vi täcker hela den svenska marknaden, med tyngdpunkt på Skåne och Mälardalen.