Motorstyrning

Optimerad motorstyrning för effektiv växthusvärme

Typiska användningsområden inom växthusbranschen är att frekvensstyra huvudpumpar i värmeanläggningar. Genom att koppla en tryckgivare på stamledningen ut från huvudshunt/panncentral kan man på ett enkelt sätt styra pumpens hastighet efter hand som effektuttaget på pannan/huvudshunten ökar.

Man kan även styra pumphastigheten direkt via PRIVA’s klimatstyrning och då ökar datorn pumpens hastighet efterhand som datorn räknar ut ett högre effektbehov i växthuset.

www.privagroup.com